Smith, Henrik Nils Valfrid, Hemmansägare.

Smith, Henrik Nils Valfrid

Garda skytteförening.
Petarve, Garda. Född den 7 maj 1892 i Lojsta. Föräldrar: Axel Smith o. h. h. Emeli f. Sahlsten. Gift 1926 med Ellen Vallin. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skutklass 3. Innehar: Arméns Skyttem s.