Andreasson Utas, Mattias, Teknolog.

Andreasson Utas, Mattias

Guldrupe skytteförening.
Bjärs, Guldrupe, Bjärges. Född den 15 januari 1918 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Andreasson Utas o. h. h. Maria f. Annas. Medlem i föreningen sedan 1933, kassör 1941, sekreterare sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.