Andreasson Utas, Oskar Emil, Ingenjör.

Andreasson Utas, Oskar Emil

Guldrupe skytteförening.
Bjärs, Guldrupe, Bjärges. Född den 8 juli 1924 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Andreasson Utas o. h. h. Maria f. Annas. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.