Buskas, Edvin Erik, Lantarbetare.

Guldrupe skytteförening.
Bjärs, Guldrupe, Bjärges. Född den 2 september 1925 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Johannes Buskas o. h. h. Amalia f. Kotz. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.