Cedergren, Karl Vilhelm Verner, Hemmansägare.

Guldrupe skytteförening.
Hallbjäns, Guldrupe, Bjärges. Född den 7 september 1903 i Etelhem. Föräldrar: Johan Cedergren o. h. h. Hulda f. Lindström. Gift 1935 med Märta Bjersander. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Etelhems skytteförening. Tillhör skjutklass 3.