Eriksson, Gösta Olof Anders, Lantarbetare.

Guldrupe skytteförening.
Rovalds, Vänge, Bjärges. Född den 30 november 1915 i Guldrupe församling. Föräldrar: Erik Eriksson o. h. h. Anna f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem br.