Hallgren, Artur Axel, Lantbrukare.

Hallgren, Artur Axel

Guldrupe skytteförening.
Bondarve, Guldrupe, Bjärges. Född den 15 juni 1912 i Guldrupe församling. Föräldrar: Karl Hallgren o. h. h. Edit f. Ågren. Medlem i föreningen sedan 1928. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.