Hallgren, Karl Gustaf, Lantbrukare.

Hallgren, Karl Gustaf

Guldrupe skyttförening.
Bondarve, Guldrupe, Bjärges. Född den 2 juli 1910 i Guldrupe församling. Föräldrar: Karl Hallgren o. h. h. Edit f. Ågren. Medlem i föreningen sedan 1926, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innhar: Skyttem s.