Larsson, Erik Martin Oskar, Lantbrukare.

Guldrupe skytteförening.
Bjärs, Guldrupe, Bjärges. Född den 28 december 1912 i Etelhems församling. Föräldrar: Axel Larsson o. h. h. Maria f. Olofsson. Gift 1941 med Astrid Olofsson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 1.