Söderberg, Stig Åke Johannes, Hemmason.

Guldrupe skytteförening.
Hallbjäns, Guldrupe, Bjärges. Född den 1 januari 1925 i Guldrupe. Föräldrar: John Söderberg o. h. h. Gerda f. Larsson. Medlem i föreningen sedan 1939. Hv. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.