Stenström, Bengt Tore Ingemar, Hemmason.

Stenström, Bengt Tore Ingemar

Guldrupe skytteförening.
Hallbjäns, Guldrupe, Bjärges. Född den 3 januari 1927 i Guldrupe församling. Föräldrar: Erik Stenström o. h. h. Frideborg f. Larsson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör rekrytklassen.