Stenström, Paul Sune Axner, Hemmason.

Stenström, Paul Sune Axner

Guldrupe skytteförening.
Hallbjäns, Guldrupe, Bjärges. Föodd den 21 0kt0ber 1925 i Guldrupe församling. Föräldrar: Erik Stenström o. h. h. Frideberg f. Larss0n. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.