Forslund, Stig Herman, Hemmansägare.

Hangvars skytteförening.
Annexen, Kappelshamn. Född den 4 juli 1912 1 Norrbys. Föräldrar: Herman Forslund o. h. In Hilma f. Östergren. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 2.