Friberg, Bertil Olof Villiam, Hemmansägare.

Friberg, Bertil Olof Villiam

Hangvars skytteförening.
Medebys, Kappelshamn. Född den 11 juni 1907 i Medebys, Hall, Kappelshamn. Föräldrar: Vilhelm Friberg o. h. h. Emilia Friberg. Gift 1928 med Astrid Lindbom. Medlem i föreningen sedan 1923, skjutledare, materialförvaltare samt kassör ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Musketörm, Fältjägarm, Milidrm s.