Lindberg, Erik Gunnar Emanuel, Jordbruksarbetare.

Lindberg, Erik Gunnar Emanuel

Hangvars skytteförening.
Gannarve, Kappelshamn. Född den 19 oktober 1923 i Gannarve, Kappelshamn. Föräldrar: Nils Lindberg o. h. h. Elin Lindberg. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål, Riksskyttetävlingens plakett br.