Nilsson, Arvid Robert Vilhelm, Hemmason.

Hangvars skytteförening.
Nors, Kappelshamn. Född den 24 oktober 1915 i liarlslunda församling. Föräldrar: Sixten Nilsson o. h. h. Arvida Nilsson. Gift 1937 med Vivi Vallin. Medlem i föreningen sedan 1936, sekreterare, varit kassör en del år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb Ft br, Milidrm.