Pettersson, Erland Gunnar Valfrid, Hemmason.

Pettersson, Erland Gunnar Valfrid

Hangvars skytteförening.
Gannarve, Kappelshamn. Född den 30 juni 1918 i Kappelshamn. Föräldrar: Gunnar Pettersson o. h. h. Elin Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1941. Hv. Tillhör skjutklass 2.