Vestberg, Karl Birger, Köpman.

Vestberg, Karl Birger

Hangvars skytteförening.
Gannarve, Kappelshamn. Född den 8 mars 1893 i Fleringe församling. Föräldrar: Adolf Vestberg o. h. h. Louice Vestberg. Medlem i föreningen sedan 1918, styrelseledamot ett flertal år, sekreterare, tidigare medlem i Rone skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.