Yttergren, Rune Karl Roland, Hemmason.

Yttergren, Rune Karl Roland

Hangvars skytteförening.
Västerbys, Kappelshamn. Född den 8 augusti 1925 i Västerbys, Kappelshamn. Föräldrar: Hilmer Yttergren o. h. h. Maria f. Johansson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.