Yttergren, Tage Kurt Hilmer, Hemmason.

Yttergren, Tage Kurt Hilmer

Hangvars skytteförening.
Västerbys, Kappelshamn. Född den 12 januari 1928 i Västerbys. Föräldrar: Hilmer Yttergren o. h. h. Maria f. Johansson. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.