Engström, Nils Ivar Bernhard, Tullvaktmästare.

Engström, Nils Ivar Bernhard

Hellvi skytteförening.
Kyllej, Hellvi. Född den 7 januari 1911 i Malmö. Föräldrar: Sven Engström o. h. h. Ida Engström. Medlem i föreningen sedan 1940, kassör 1940, ordförande 1944. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.