Fagerlund, Arne Nils Hjalmar, Fiskare.

Fagerlund, Arne Nils Hjalmar

Hellvi skytteförening.
Vivlings, Hellvi. Född den 5 augusti 1915. Föräldrar: Oskar Fagerlund o. h. h. Klara Fagerlund. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 2.