Falk, Adolf Percy, Nämndeman.

Hellvi skytteförening.
Kännungs, Hellvi. Född den 20 augusti 1890 i Kännungs, Hellvi församling. Föräldrar: Adolf Falk o. h. h. Anna Falk. Medlem i föreningen sedan 1940, v. ordförande, varit dess v. ordförande. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.