Hafdelin, Karl Alfred Mattias, Verkmästare.

Hafdelin, Karl Alfred Mattias

Hellvi skytteförening.
Nystugu, Hellvi. Född den 24 februari 1889 i Hemse. Föräldrar: Alfred Hafdelin o. h. h. Karolina Hafdelin. Gift 1912 med Hildur Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Hemse skyttegille. Tillhör skjutklass 3.