Johansson, August Leonard, Fiskare.

Johansson, August Leonard

Hellvi skytteförening.
Vivlings, Kyllej, Hellvi. Född den 28 september 1896 i Etelhem. Föräldrar: Karl Johansson o. h. h. Emilia Johansson. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Dede skyttegille. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.