Johansson, Hilmer Oskar, Stenarbetare.

Johansson, Hilmer Oskar

Hellvi skytteförening.
Sudergårda, Hellvi. Född den 7 april 1895 i Hellvi. Föräldrar: Karl Johansson o. h. h. Hilma Johansson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.