Karlsson, Ingvar John Villiam, Fabriksarbetare.

Hellvi skytteförening.
Kylej, Hellvi. Född den 11 januari 1925 i Kylej, Hellvi. Föräldrar: Villiam Karlsson o. h. h. Anny Karlsson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1.