Karlsson, Villiam Reinhold Gottfrid, Bergsprängare.

Hellvi skytteförening.
Kyllej, Hellvi. Född den 6 april 1898 i Rute. Föräldrar: Johan Karlsson o. h. h. Anna Karlsson. Gift 1924 med Anny Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 2.