Svensson, Edvin Vilgot Johannes, Förman.

Hellvi skytteförening.
Smöjen, Hellvi. Född den 12 november 1902 i Bouge. Föräldrar: Vilhelm Svensson o. h. h. Anna Svensson. Gift 1928 med Märta Stenström. Medlem i föreningen sedan 1940, v. sekreterare, tidigare medlem i Bouge skytteförening. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.