Thorsson, Johan Alf Georg, Tullvaktmästare.

Thorsson, Johan Alf Georg

Hellvi skytteförening.
Kyllej, Hellvi. Född den 17 augusti 1914 i Förädrar: A. G. Johansson o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1940, sekreterare samma fir. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmjägarm.