Viberg, Karlo Herbert, Lokkopplare.

Hellvi skytteförening.
Vivlings, Hellvi. Född den 21 december 1924 i Vivlings, Hellvi. Föräldrar: Karl Viberg o. h. h. Astrid Viberg. Medlem i föreningen sedan 1943. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.