Wengberg, Sigurd Gustav Johan, Stenarbetare.

Wengberg, Sigurd Gustav Johan

Hellvi skytteförening.
Smöjen, Hellvi. Född den 13 februari 1894 i Gammelgarn. Föräldrar: Hjalmar Wengberg o. h. h. Olivia Wengberg. Medlcm i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Ostergarns skytteförening. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Riksplakett.