Jacobsson, Nils Alfred Jacob, Hemmansägare.

Hesselby skyttegille.
Dungårda, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 28 januari 1906 i Dalhems församling. Föräldrar: Johan Jacobsson o. h. h. Julia f. Lövstedt. Gift 1943 med Alma Sanden. Medlem i gillet sedan 1921, instruktör ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.