Pettersson, Bengt Oskar Gustav, Hemmason.

Pettersson, Bengt Oskar Gustav

Hesselby skyttegille.
Harstäde, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 21 maj 1926 i Dalhems församling. Föräldrar: Gustaf Pettersson o. h. h. Ester f. Högström. Medlem i gillet sedan 1938. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.