Stengård, Henrik Olof Edvin, Snickarmästare.

Hesselby skyttegille.
Hallvide, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 29 juli 1911 i Dalhem. Gift 1938 med Lilo Gabrielsson. Medlem i gillet sedan 1927. Tillhör skjutklass 2.