Stenström, Martin Karl Arvid, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Räkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 26 januari 1911 i Dalhems församling. Föräldrar: Arvid Stenström o. h. h. Hanna f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.