Andersson, Oskar Anders Bernhard, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Ronnarve, Burgsvik. Född den 4 april 1891 i Öja församling. Föräldrar: Karl Andersson o. h. h. Vilhelmina f. Jakobsson. Gift 1912 med Agnes Martell. Medlem i gillet sedan 1906, varit instruktör och skjutchef. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.