Hansson, Jakob Petter Fridolf, Jordbruksbiträde.

Hoburgs skyttegille.
Simunde, Burgsvik. Född den 7 juli 1890 i Öja församling. Föräldrar: Hans Niklas Hansson o. h. h. Emma f. Persson. Medlem i gillet sedan 1905, kassör i fem år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.