Jacobsson, Ernst Jakob Lambert, Lantarbetare.

Jacobsson, Ernst Jakob Lambert

Hoburgs skyttegille.
Skoga, Öja, Burgsvik. Född den 24 april 1928 i Öja församling. Föräldrar : Vilhelm Jacobsson o. h. h. Ebba f. Åberg. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör rekrytklassen.