angfartyget_gotland-1868.jpg

Jakobsson, Erik Viktor, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Stockvika, Burgsvik. Född den 12 mars 1908 1 öja församling. Föräldrar: Vilhelm Jakobsson o. h. h. Anna Jakobsson. Gift 1940 med Greta Veström. Medlem i gillet sedan 1923. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.