Jakobsson, Gunnar Jakob, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Stockvika, Burgsvik. Född den 13 januari 1918 i öja församling. Föräldrar: Vilhelm Jakobsson o. h. h. Anna Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1933. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.