Karlsson, Henning Sigurd, Stenhuggare.

Hoburgs skyttegille.
Rces, Burgsvik. Född den 7 augusti 1909 i Öja. Föräldrar: Enok Karlsson o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 1937 med Dagny Rosenkvist. Medlem i gillet sedan 1929. Tillhör skjutklass 2.