Karlsson, Karl Oskar Svante, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Unghanse, Burgsvik. Född den 2 juni 1893 i Fide. Föräldrar: August Karlsson o. h. h. Matilda f. Holmkvist. Gift 1920 med Anna Nilsson. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2.