Karlsson, Sven Niklas August, Hemmason.

Hoburgs skyttegille.
Unghanse, Burgsvik. Född den 5 maj 1923 i Öja. Föräldrar: Svante Karlsson o. h. h. Anna f. Nilsson. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2.