Larsson, Sune Elis Ingemar, Hemmason.

Larsson, Sune Elis Ingemar

Hoburgs skyttegille.
Mårtens, Burgsvik. Född den 7 september 1923 i Öja församling. Föräldrar: Ivar Larsson o. h. h. Elin f. Österdahl. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.