Mårtensson, Hugo Niklas Verner, Jordbruksbiträde.

Mårtensson, Hugo Niklas Verner

Hoburgs skyttegille.
Mjölhatte, Burgsvik. Född den 14 september 1905 i Öja. Föräldrar: Olof Mårtensson o. h. h. Maria f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1927. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb SkytteM s.