Pettersson, Sigfrid Viktor Oskar, Lantbrukare.

Hoburgs skytteförening.
Botvide, Burgsvik. Född den 21 augusti 1895 i Öja församling. Föräldrar: Gustaf Pettersson o. h. h. Maria f. Rondahl. Gift 1929 med Hildur Hansson. Medlem i föreningen sedan 1913. Tillhör skjutklass 2.