Svensson, Edvard Tore Gerhard, Hemmason.

Hoburgs skyttegille.
Robbenarve, Burgsvik. Född den 19 september 1923. Föräldrar: Thor Svensson o. h. h. Signe f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, SkytteM.