Viman, Bengt Gustav Edvard, Mejerielev.

Viman, Bengt Gustav Edvard

Hoburgs skyttegille.
Hogrummet, Kräklingbo. Född den 16 november 1924 i Hogrummet. Föräldrar: Henrik Viman o. h. h. Edit Viman. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass Innehar: Skyttem stål.