Wessman, Nils Sigvard Georg, Chaufför.

Wessman, Nils Sigvard Georg

Hoburgs skyttegille.
Burgsvik. Född den 29 mars 1913 i Öja. Föräldrar: Georg Wessman o. h. h. Signe f. Nilsson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 3.